Grondwerk
Sierbestrating
Automatische beregening
(Zwem)vijver
Zwembaden
Metselwerken
Erfafscheiding
Gazon en kunstgras
Verlichting
Beplanting

Grondwerk

--------------------------------------------------------------------------------------------

Grondwerk
Een goede basis voor elke tuin vormt als eerste natuurlijk nauwkeurig uitgevoerd grondwerk. Dit is bepalend voor de algehele uitstraling van uw tuin. Daar waar bestrating dient te komen moet de onderbaan opgebouwd zijn uit een gelijkmatig en goed verdicht pakket zand, om zo onregelmatigheden in uw bestrating en terrassen te voorkomen. Op plaatsen waar met natuursteen gewerkt wordt bestaat de onderbaan uit stabilisatiezand, dit is brekerzand vermengt met cement. Ook is het belangrijk om de gedeeltes waar u gazon en plantvakken voor ogen heeft goed te spitten, zodat alle storende lagen die eventueel in de grond aanwezig zijn doorbroken worden. Hierdoor voorkomt u wateroverlast in de toekomst.