Bomen rooien
Bomen snoeien
Bomen kandalaberen
Stobben frezen
Versnipperen en afvoeren (tak)hout

Boomtechnisch onderzoek

--------------------------------------------------------------------------------------------

Boomtechnisch onderzoek
Heeft u een boom op uw perceel staan waarvan u het vermoeden heeft dat deze ‘aan het eind van zijn leven’ is en waarbij een visuele inspectie om dit te beoordelen niet toereikend is dan kan worden overgegaan tot boomtechnisch onderzoek. Dit kan vooral interessant zijn bij oude karakterestieke bomen die u bij een renovatie van uw tuin graag wilt behouden. René Meulendijks Tuinrealisatie huurt dan voor u een beëdigd boomtaxateur in die uw boom aan een grondig onderzoek onderwerpt.